Level 896 Level 898
Level 897

13441 - 13455


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Uninterruptable Power Supply (UPS)
urządzenie chroniące przed zanikiem napięcia (UPS/zasilacz awaryjny)
coder
urządzenie kodujące (koder)
router
urządzenie trasujące (router)
device fault
uszkodzenie sprzętowe
VGA (Video Graphics Array)
VGA (standard grafiki komputerów)
alpha version
wersja alfa (programu komputerowego)
power switch
włącznik sieciowy
write-protect notch
wycięcie zabezpieczające zapis
sound output
wyjście dźwiękowe
accessories
wyposażenie dodatkowe (akcesoria/osprzęt/urządzenia pomocnicze)
to equip a computer with ...
wyposażyć komputer w ...
liquid crystal display (LCD)
wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD)
Uninterruptable Power Supply (UPS)
zasilacz awaryjny (UPS)urządzenie chroniące przed zanikiem napięcia)
toner cartridge
zasobnik tonera (w drukarce laserowej/ /kopiarce)
(alphanumeric) keypad
zespół (blok) klawiszy (alfanumerycznych)