Level 895 Level 897
Level 896

13426 - 13440


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
operating system
system operacyjny
certificate of authenticity
świadectwo (certyfikat) autentyczności
type ribbon
taśma barwiąca (w drukarce)
streamer
taśmowy nośnik danych (streamer)
information technology (IT)
technologia informatyczna (IT)
data transmission
transmisja danych
MS-DOS mode
tryb MS-DOS
print ink
tusz (atrament) do drukarek
hard disk
twardy dysk
integrated circuit
układ scalony
input-output circuit
układ wejścia-wyjścia
Digital Versatile Disc (DVD)
uniwersalny dysk cyfrowy (DVD)
UPS (Uninterruptable Power Supply)
UPS (urządzenie chroniące przed zanikiem napięcia/zasilacz awaryjny)
accessories
urządzenia pomocnicze (akcesoria/osprzęt/wyposażenie dodatkowe)
input/output devices
urządzenia wejściowe/wyjściowe