Level 894 Level 896
Level 895

13411 - 13425


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
drum scanner
skaner bębnowy
optical scanner
skaner optyczny
handheld scanner
skaner ręczny
stationary scanner
skaner stacjonarny
scandisk
skanowanie dysku (program skanujący dysk)
fan-folder paper
składanka do drukarek igłowych (papier złożony w harmonijkę)
hardware
sprzęt komputerowy (hardware)
CD-ROM drive (CD-ROM reader)
stacja (napęd) CD-ROM (czytnik CD-ROM)
DVD drive (DVD reader)
stacja (napęd) DVD (czytnik DVD)
floppy disk drive (floppy disk reader)
stacja (napęd) dyskietek (czytnik dyskietek)
magnetic-optic disk drive (magnetic-optic disk reader)
stacja (napęd) dysków magnetooptycznych (czytnik dysków magnetooptycznych)
Video Graphics Array (VGA)
standard grafiki komputerów (VGA)
device driver
sterownik urządzenia
visual signal
sygnał wizyjny
vertical/horizontal control/adjustment
synchronizacja pionowa/pozioma (w monitorze)