Level 891 Level 893
Level 892

13366 - 13380


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Plug-and-Play
„podłącz i pracuj" (komputer skonfigurowany/przygotowany do pracy przy zakupie)
to connect a printer to a computer
podłączyć drukarkę do komputera
partition
podział dysku (partycja)
memory/disk/diskette capacity
pojemność pamięci/dysku/dyskietki
parallel/serial connection
połączenie równoległe/szeregowe
printer port
port drukarki
keyboard port
port klawiatury
modem port
port modemu
video port
port monitora
parallel/serial port
port równoległy/szeregowy
network port
port sieciowy
disk drive
port stacji dysków
peripheral device port
port port urządzeń peryferyjnych
print(ing) speed/rate
prędkość drukowania
computing speed/ /rate
prędkość obliczeniowa