Level 889 Level 891
Level 890

13336 - 13350


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
floppy disk label
nalepka na opis dyskietki
CD-ROM drive (CD-ROM reader)
napęd (stacja) CD-ROM
DVD drive (DVD reader)
napęd (stacja) DVD
floppy disk drive (floppy disk reader)
napęd (stacja) dyskietek
magnetic-optic disk drive (magnetic-optic disk reader)
napęd (stacja) dysków magnetooptycznych
data carrier
nośnik danych
desktop (case)
obudowa komputera typu skrzynka (umieszczana pod monitorem)
tower (case)
obudowa komputera typu wieża
printed circuit
obwód drukowany
OCR (optical character reader)
OCR (czytnik pisma)
access window
okno dostępu (w dyskietce)
freeware
oprogramowanie bezpłatne (freeware)
shareware
oprogramowanie do bezpłatnego przetestowania przed zakupem (shareware)
software
oprogramowanie komputerowe (software)
firmware
oprogramowanie zaszyte w sprzęcie kompletowym (firmware)