Level 875 Level 877
Level 876

13126 - 13140


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to reserve a (tele)phone number
zastrzec numer telefoniczny
to leave a message
zostawić wiadomość
to be on the phone
być pod telefonem (być osiągalnym przez telefon)
to be on the phone
być przy telefonie (rozmawiać przez telefon)
hotline
gorąca linia
to be through
mieć połączenie
on the line/(tele)phone
na linii
to cut (sb) off
przerwać (z kimś) rozmowę
to have a crossed line
słyszeć inną rozmowę na linii
white pages
strony białe (z numerami prywatnymi) w książce telefonicznej
blue pages
strony niebieskie (z numerami służb i urzędów publicznych) w książce telefonicznej
yellow pages
strony żółte (z numerami przedsiębiorstw) w książce telefonicznej
courtesy telephone
telefon grzecznościowy
party line
telefon towarzyski (pod którym można nawiązać znajomość z innym abonentem)
to get through; to be put through
uzyskać połączenie