Level 874 Level 876
Level 875

13111 - 13125


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
public (tele)phone;pay-phone
telefon publiczny
business/office (tele)phone
telefon służbowy
stationary (tele)phone
telefon stacjonarny
emergency services
telefony alarmowe
It's me, Sylvia.
To ja, Sylwia.
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS)
Uniwersalny System Łączności Bezprzewodowej (UMTS)
telephone services
usługi telefoniczne
mail
wiadomość przesłana pocztą elektroniczną (mail)
Insert/Deposit card'
„Włóż kartę"
Insert/Deposit coin/token'
„Wrzuć monetę/żeton"
tone dialling
wybieranie tonowe
to dial a (tele)phone number
wybrać (wykręcić) numer telefoniczny
to redial a (tele)phone number
wybrać (wykręcić) numer telefoniczny ponownie
to send a fax
wysłać faks
to book a telephone call
zamówić rozmowę