Level 869 Level 871
Level 870

13036 - 13050


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
dialling
wybieranie (wykręcanie numeru telefonicznego)
display
wyświetlacz
to call (sb); to phone (sb); to ring (sb)
zadzwonić (do kogoś)
long-distance
zamiejscowa
reserved
zastrzeżony
telephone receiver
aparat telefoniczny
public (tele)phone; pay-phone
automat telefoniczny (publiczny/płatny)
Out of order
„Automat uszkodzony"
toll-free numbers (Am)
bezpłatne numery telefoniczne (reklamowe)
(telephone box; (telephone booth (Am)
budka telefoniczna (rozmównica)
telephone exchange
centrala telefoniczna
telephone switchboard
centralka telefoniczna (wewnętrzna)
Can I take/leave a message?
Czy mogę przyjąć/zostawić wiadomość?
Mr Brown is on the line/phone.
Dzwoni Mr Brown.
received/sent fax copy
faks odebrany/wysłany