Level 866 Level 868
Level 867

12991 - 13005


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
cordless
bezprzewodowy
billing
biling
ring
dzwonek (telefonu)
to ring/to call (sb); (to (tele)phone (sb))
dzwonić (do kogoś) (telefonować)
to ring
dzwonić (o dźwięku dzwonka telefonu)
e-mail (electronic mail)
e-mail (poczta elektroniczna)
socket
gniazdko (telefoniczne)
data highway; information (super)highway
infostrada
Internet
internet
line
łącze
mail
mail (wiadomość przesłana pocztą elektroniczną)
cut off
odcięty (o łączach)
to return (sb's) call; to call (sb) back
oddzwonić (do kogoś)
to answer
odebrać (telefon)
operator
operator (telefonista)