Level 864 Level 866
Level 865

12961 - 12975


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to fill in/out a form
wypełnić druk/formularz
to send a letter by post; to send a letter by mail (Am)
wysłać list pocztą
to send a money/postal order by post; to send a money/postal order by mail (Am)
wysłać przekaz pieniężny/pocztowy pocztą
to send a parcel by post; to send a parcel by mail (Am)
wysłać przesyłkę pocztą
Lots of love,...'; 'Love,...'
Z całusami,...
With the very best wishes from us all'.
Z najlepszymi życzeniami od nas wszystkich.
Yours faithfully/truly,...
Z poważaniem,... (na zakończenie listu, gdy adresat jest nam nieznany z nazwiska)
I was glad to hear that...'
Z przyjemnością dowiedziałem się, że...
We are pleased to inform you that...
Z przyjemnością pragniemy poinformować Pana/Pani/Państwa, że ...
I was sorry to hear that...
Z przykrością dowiedziałem się, że ...
I am sorry to inform you that...'
Z przykrością pragnę poinformować Pana/Panią/Państwa, że ...
Best wishes,...
Z serdecznymi pozdrowieniami, ...
Yours sincerely,...'
Z wyrazami szacunku,... (na zakończenie listu, gdy adresat jest nam znany z nazwiska)
cash on delivery
za pobraniem pocztowym
recorded (delivery); certified (mail) (Am)
za potwierdzeniem nadania/odbioru (polecony)