Level 862 Level 864
Level 863

12931 - 12945


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to sign for a registered letter
podpisać odbiór przesyłki poleconej
poste restante
poste restante
Say hello to ...
Pozdrów ...
We would appreciate a prompt answer'.
Prosimy o szybką odpowiedź.
Give my kindest regards to please.'
Proszę przekazać moje najserdeczniejsze pozdrowienia dla...
PS (postscript) P.T.
PS (postscriptum)
PT(pleno titulo: in full title)
(pleno titulo: pełnym tytułem)
to exchange letters with...
prowadzić korespondencję z ...
to look through the mail
przeglądać korespondencję
money/postal order
przekaz pieniężny/pocztowy
recorded delivery (parcel); certified mail (parcel) (Am)
przesyłka polecona (za potwierdzeniem odbioru)
registered parcel
przesyłka wartościowa
post-/letter-box; mail-box (Am)
skrzynka pocztowa
to sort mail
sortować pocztę
postal rates
stawki opłat pocztowych