Level 844 Level 846
Level 845

12616 - 12630


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
editorial page
strona redakcyjna
sports page
strona sportowa
front page
strona tytułowa
artwork
szata graficzna
medium
środek przekazu (medium)
mass media
środki masowego przekazu (mass media/media masowe)
computer technology
technologia komputerowa
newsletter
ulotka informacyjna
leaflet
ulotka propagandowa/reklamowa
to place/to put an advertisement in a newspaper
umieścić ogłoszenie/reklamę w gazecie
in the press
w druku
domestic/foreign news
wiadomości krajowe/zagraniczne
Forthcoming
Wkrótce ukażą się...
advertisement returns
wpływy z reklam
Ali rights reserved'
Wszelkie prawa zastrzeżone