Level 843 Level 845
Level 844

12601 - 12615


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to interview...; to make an interview with ...
przeprowadzić wywiad z ...
film/theatre review
recenzja filmowa/teatralna
book/ /music review
recenzja książkowa/muzyczna
editing
redakcja tekstu (edycja/redagowanie)
chief editor; editor-in-chief
redaktor naczelny
scientific/technical editor
redaktor naukowy/techniczny
to proofread
robić korektę
book market
rynek księgarski
computer typesetting
skład komputerowy
book repository
składnica księgarska
(table of) contents
spis treści
masthead
stopka drukarska
education page
strona poświęcona edukacji
business page
strona poświęcona interesom
arts page
strona poświęcona sztuce