Level 838 Level 840
Level 839

12526 - 12540


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
title
tytuł
to appear; to be published
ukazać się (drukiem)
newsletter
ulotka (druk ze zwięzłym tekstem o charakterze informacyjnym)
leaflet
ulotka (druk ze zwięzłym tekstem o charakterze propagandowym/reklamowym)
capital (letter)
wersalik (rodzaj czcionki: wielka litera)
news
wiadomości
news; information
wiadomość (informacja)
evening paper
wieczorówka (gazeta wydawana wieczorem)
line
wiersz (linijka tekstu)
volume
wolumin
co-author; joint author
współautor
co-authoress; joint authoress
współautorka
co-authorship; joint authorship
współautorstwo
editorial; leader
wstępniak (artykuł redakcyjny/wstępny)
edition; issue
wydanie (edycja)