Level 837 Level 839
Level 838

12691 - 12705


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
receiver
odbiornik (urządzenie odbierające program/sygnał radiowy/telewizyjny)
reception
odbiór (programu/sygnału radiowego/ /telewizyjnego)
remote control
pilot (urządzenie do zdalnego sterowania odbiornikiem radiowym/telewizyjnym)
weather forecast/report
pogoda (prognoza pogody)
knob
pokrętło (regulator w odbiorniku radiowym/telewizyjnym)
science; scientific
popularnonaukowy
producer
producent
production
produkcja
programme; program (Am); broadcast
program (audycja)
host
prowadzący (gospodarz/osoba prowadząca program z udziałem gości i publiczności)
broadcast; transmission
przekaz (transmisja)
to broadcast ; to transmit
przekazywać (nadawać/transmitować)
switch
przełącznik (wyłącznik)
button
przycisk (guzik w odbiorniku radiowym/telewizyjnym)
radio
radio (instytucja/przedsiębiorstwo/stacja radiowa)