Level 821 Level 823
Level 822

12316 - 12330


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
mutual understanding
porozumienie (wzajemne zrozumienie)
saying
porzekadło (powiedzenie)
saying
powiedzenie (porzekadło)
slowly
powolnie
non-verbal
pozawerbalny
to greet
pozdrawiać
negative
przeczący (fyp wypowiedzi)
to negate
przeczyć
to introduce (oneself)
przedstawić (się)
to discuss
przedyskutować (omówić)
message
przekaz (przesianie/wiadomość)
to apologise; to be sorry
przeprosić
apology
przeprosiny
message
przesłanie (przekaz/wiadomość)
to remind sb
przypomnieć (komuś)