Level 820 Level 822
Level 821

12301 - 12315


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to insult
obrażać
to blame
obwiniać
recipient
odbiorca (adresat wypowiedzi)
to answer
odpowiedzieć
to discuss
omówić (przedyskutować)
to tell ; to narrate; to relate
opowiedzieć
to accuse
oskarżyć
to talk nonsense
pleść (bredzić)
gossip; rumour; rumor (Am)
plotka
fluently
płynnie
fluency
płynność
thanks
podziękowanie
to agree
porozumieć się (osiągnąć porozumienie)
to understand each other
porozumieć się (zrozumieć nawzajem)
agreement
porozumienie (osiągnięcie porozumienia)