Level 816 Level 818
Level 817

12241 - 12255


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to have difficulty getting (sb's) tongue round
mieć problemy z wysłowieniem się
to speak Pinglish
mówić po angielskiemu (z silnymi naleciałościami polszczyzny)
to speak broken English
mówić łamaną angielszczyzną
to brush up on a language
odświeżyć sobie (przypomnieć) język
tongue-twister
słowo lub zwrot, na którym można sobie połamać język
to get tongue-tied
zapomnieć języka w gębie
recipient
adresat {odbiorca wypowiedzi)
accent
akcent
allusion
aluzja
allusive
aluzyjny
anecdote
anegdota
to appeal
apelować
appeal(ing)
apelowanie
articulation
artykulacja
to articulate
artykułować