Level 813 Level 815
Level 814

12196 - 12210


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
masculine
rodzaj męski
neuter
rodzaj nijaki
feminine
rodzaj żeński
indefinite/definite article
rodzajnik nieokreślony/określony
elliptical clause/sentence
równoważnik zdania
dictionary of antonyms/synonyms
słownik antonimów/synonimów
encyclopaedic dictionary ; encyclopedic dictionary (Am)
słownik encyklopedyczny
dictionary of etymology
słownik etymologiczny
phraseological dictionary
słownik frazeologiczny
dictionary of idioms
słownik idiomów
monolingual/bilingual dictionary
słownik jednojęzyczny/dwujęzyczny
English language dictionary
słownik języka angielskiego
pocket dictionary
słownik kieszonkowy
dictionary of science
słownik naukowy
pictorial dictionary
słownik obrazkowy