Level 811 Level 813
Level 812

12166 - 12180


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
taboo/vulgar language
język wulgarny
living/dead language
język żywy/martwy
calque
kalka językowa
grammatical category
kategoria gramatyczna
criterion of language correctness
kryterium poprawności językowej
plural
liczba mnoga
singular
liczba pojedyncza
language teaching method
metoda nauczania języka
to speak ... fluently
mówić biegle po/w języku ...
stress
nacisk wyrazowy (akcent)
foreign language teacher
nauczyciel języka obcego
linguistics
nauka o języku (językoznawstwo/lingwistyka)
square bracket
nawias kwadratowy
bracket; parenthesis
nawias okrągły
conjugation
odmiana przez osoby (koniugacja)