Level 809 Level 811
Level 810

12136 - 12150


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
borrowing
zapożyczanie (słów z języka obcego)
borrowing; loan (word)
zapożyczenie (słowo zapożyczone z języka obcego)
to borrow; to loan
zapożyczyć
sentence
zdanie
syllable
zgłoska (sylaba)
compound
złożenie
compound
złożony (nieprosty)
jargon
żargon
feminine
żeński (rodzaj gramatyczny)
linguistic/language error
błąd językowy
to take language lessons
brać lekcje języka
grammatical tense
czas gramatyczny
phrasal verb
czasownik frazalny (złożony/z przyimkiem lub przysłówkiem)
modal verb
czasownik modalny
part of speech
część mowy