Level 807 Level 809
Level 808

12106 - 12120


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
interpreting; interpretation
tłumaczenie (w mowie)
translation
tłumaczenie (w piśmie)
to interpret
tłumaczyć (w mowie)
to translate
tłumaczyć (w piśmie)
mood
tryb (okres czasownika)
affirmative
twierdzący (typ zdania)
affirmation; statement
twierdzenie
skill;talent
umiejętność (talent)
simplification
uproszczenie
to simplify
uprościć
to vary
urozmaicić
varied
urozmaicony
custom
uzus (przyjęty sposób posługiwania się językiem)
conditional
warunkowy (okres/tryb)
ellipsis; ellipses (Am)
wielokropek