Level 79 Level 81
Level 80

1171 - 1185


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to suspect
podejrzewać (kogoś o coś)
arsonist
(sb of sth) podpalacz
defendant
podsądny
violation
pogwałcenie (naruszenie norm/prawa)
to violate
pogwałcić (normy/prawo)
policeman ; police officer
policjant
policewoman ] police officer
policjantka
to commit
popełnić
kidnapping
porwanie (człowieka)
hijacking
porwanie (samolotu)
kidnapper
porywacz (ludzi)
hijacker
porywacz (samolotów)
police station
posterunek (policji)
link (between sb and sb)
powiązanie (między kimś a kimś)
to hang
powiesić (wykonać karę śmierci przez powieszenie)