Level 7 Level 9
Level 8

106 - 120


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
undersecretary ; deputy secretary (vice-minister)
podsekretarz (wiceminister)
police
policja
politics
polityka (działalność publiczna)
policy
polityka (planowane działanie/stosunek do spraw publicznych)
politicaster; politiciser
politykier
to politicise
politykować
to support
popierać
to amend
poprawić (ustawę)
amendment
poprawka (do ustawy)
to come to an agreement
porozumieć się
representative;Member of Parliament (MP)
poseł (członek parlamentu/parlamentarzysta/deputowany)
the Rights
prawica
right-wing
prawicowy
legal
prawny
law
prawo