Level 795 Level 797
Level 796

11926 - 11940


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
modern/contemporary history
historia nowożytna/współczesna
ancient history
historia starożytna
medieval history
historia średniowieczna
historic event
historyczne wydarzenie
irony of history
ironia historii
to crown a king
koronować króla
royalty
koronowane głowy
absolute/enlightened
monarchia absolutna/oświecona
constitutional monarchy
monarchy monarchia konstytucyjna
at the turn of the century
na przełomie wieków
common era (CE)
naszej ery (n.e.)
of historical interest
o znaczeniu historycznym
to revive the past
ożywiać przeszłość
original inhabitants
pierwotni mieszkańcy
for the first time in history
po raz pierwszy w historii