Level 783 Level 785
Level 784

11746 - 11760


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
gravity
przyciąganie ziemskie
acceleration of gravity
przyspieszenie ziemskie
exchange/replacement reaction
reakcja wymiany
lever-arm principle
reguła dźwigni
corkscrew rule
reguła korkociągu
left-/right-hand rule
reguła lewej/prawej ręki
displacement law
reguła przesunięć promieniotwórczych
Gibbs adsorption equation
reguła stężeń Gibbsa
valency rule
reguła wartościowości
DNA replication
replikacja DNA
biodegradation
rozkład biologiczny
thermal decomposition; thermal dissociation pyrolysis
rozkład termiczny
radioactive decay
rozpad promieniotwórczy
atomic/nuclear fission
rozszczepienie atomowe/jądrowe
ontogeny
rozwój osobniczy