Level 769 Level 771
Level 770

11536 - 11550


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
evolution; development
ewolucja (rozwój)
to evolve; to develop
ewoluować (rozwijać się)
fermentation; zyrnosis
fermentacja
phytogeny
filogeneza (historia rozwoju rodowego organizmów żywych)
phytosociology
fitosocjologia (socjologia roślin)
physiologist
fizjolog
physiology
fizjologia
physiological
fizjologiczny
physical chemistry
fizykochemia
generalisation
generalizacja
to generalise
generalizować
genetic
genetyczny
geneticist
genetyk
genome
genom (garnitur genetyczny)
gene; genie
genowy