Level 744 Level 746
Level 745

11161 - 11175


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
sceptical; skeptical(Am)
sceptyczny
sceptic; skeptic (Am)
sceptyk
schematizm
schematyzm
scholastic; schoolman
scholastyk (przedstawiciel głównego nurtu chrześcijańskiej filozofii średniowiecznej)
scholasticism
scholastyka (główny nurt chrześcijańskiej filozofii średniowiecznej)
learnedess
scjentyzm
semantics; semasiology
semantyka
semiology; symptomatology
semiologia
sensualism
sensualizm
perfection
skończoność (doskonałość)
finiteness
skończoność (ograniczoność)
perfect
skończony (doskonały)
finite
skończony (ograniczony)
sophist
sofista (przedstawiciel starożytnej greckiej szkoły filozoficznej)
sophistry
sofistyka (ruch umysłowy w starożytnej Grecji/metoda argumentacji)