Level 72 Level 74
Level 73

1066 - 1080


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
mortal combat/struggle
walka na śmierć i życie
war to the knife
wojna na noże
war of nerves
wojna nerwów
warlike spirit
wojowniczy duch
to run the risk of being killed
wystawiać się na ryzyko utraty życia
in readiness
z bronią u nogi (w gotowości bojowej)
arms freeze
zamrożenie zbrojeń
to raze to the ground
zrównać z ziemią
Do or Die!
Zwycięstwo albo śmierć!
attorney; barrister; solicitor
adwokat
affect
afekt
affair
afera
pimp; procurer
alfons (stręczyciel)
alibi
alibi
appeal
apelacja