Level 719 Level 721
Level 720

10786 - 10800


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to presume; to reckon
uważać (sądzić)
verification;testing
weryfikacja (sprawdzenie)
to verify; to test
weryfikować (sprawdzać)
reliability
wiarygodność
characteristic; specific
właściwy
conclusion
wniosek (konkluzja)
to conclude
wnioskować (konkludować)
concluding
wnioskowanie (konkludowanie)
introduction
wprowadzenie
to introduce
wprowadzić
indication
wskazanie
to indicate
wskazywać
exception
wyjątek
lecture
wykład (odczyt/prezentacja referatu)
to lecture
wykładać (prowadzić wykład/wykłady)