Level 718 Level 720
Level 719

10771 - 10785


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
statement
stwierdzenie
to state
stwierdzić
systematics
systematyka
school
szkoła (uczelnia/grupa ludzi reprezentująca jakiś kierunek w nauce)
exact
ścisły (dotyczący nauk ścisłych)
term
termin (pojęcie naukowe)
terminology; nomenclature
terminologia (nomenklatura)
to test
testować
thesis
teza
to deal (with sth); to treat (sth)
traktować (o czymś)
to participate; to take part
uczestniczyć
to succeed
udać się (powieść się)
to prove; to give evidence
udowodnić
to generalise
uogólnić
generalisation
uogólnienie