Level 714 Level 716
Level 715

10711 - 10725


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
observation
obserwacja
to calculate; to evaluate
ocenić
reading
odczyt (wskazań przyrządu)
lecture
odczyt (wykład/prezentacja referatu)
to read (out)
odczytać (wskazania przyrządu)
to disprove
odeprzeć (argument/dowód)
to discover; to find out
odkryć
discoverer
odkrywca
to refer (to sth); to relate (to sth)
odnosić się (do czegoś)
disproof
odparcie (argumentu/dowodu)
responsible (for sth)
odpowiedzialny (za coś)
to discuss
omówić
discussion
omówienie
description
opis
to publish
opublikować