Level 709 Level 711
Level 710

10636 - 10650


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to wash (sb) out; to floor (sb)
oblać (kogoś) na egzaminie
washed-up
oblany na egzaminie
to brush up on ...
odświeżyć sobie wiadomości/wiedzę na temat...
freshmen's party (Am)
otrzęsiny (bal studentów pierwszego roku)
halfway party
połowinki (bal w połowie studiów)
odd jobs
prace dorywcze
to put (sb) through the mill
przemaglować (gruntownie przepytać) (kogoś) na egzaminie
to stay down for another year
repetować rok
dropout
student wyrzucony lub rezygnujący ze studiów
to copy/to cheat in an exam(ination)
ściągać na egzaminie
horseshoe
ustawienie ławek w podkowę
to stuff (sb's)head (with sth)
wbić sobie (coś) do głowy
to burn the candle at both ends
wkuwać bez przerwy
to drop out
wylecieć ze studiów
to burn the midnight oil studying
zarywać noce wkuwając