Level 70 Level 72
Level 71

1036 - 1050


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to threaten peace
zagrozić pokojowi
to prevent war
zapobiegać wojnie
to make peace
zaprowadzić pokój
second-in-command
zastępca dowódcy
cease-fire
zawieszenie broni
guided
zdalnie sterowany
to shoot down a plane
zestrzelić samolot
to volunteer
zgłosić się na ochotnika
cold war
zimna wojna
to lay down (sb's) arms
złożyć broń
war torn
zniszczony przez wojnę
to be injured/killed
zostać rannym/zabitym
to drop a bomb
zrzucić bombę
military police(MP)
żandarmeria wojskowa
infantryman
żołnierz piechoty (piechur)