Level 708 Level 710
Level 709

10621 - 10635


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to be accepted/admitted to college
zostać przyjętym na uczelnię
to take (sb's) Master's/doctor's/assistant professor's degree
zrobić magisterium/doktorat/habilitację
students' union
związek studencki
students' life
życie studenckie
brainstorming
burza mózgów
to lap (sth) up; to soak (sth) up
chwytać (coś) w lot
to floor a paper
dobrze odpowiedzieć na wszystkie pytania egzaminacyjne
to have a brainwave; to have a brainstorm (Am)
doznać nagłego olśnienia
to be in the dark before an exam(ination)
doznać zaćmienia umysłu przed egzaminem
purely academic discussion
dyskusja czysto akademicka
to bone up (on sth)
gruntownie przestudiować (coś)
freshman (Am)
kot (student pierwszego roku przed otrzęsinami)
to rack (sb's) brains (for/over sth)
łamać sobie głowę (nad czymś)
to have a turn for...
mieć smykałkę (zdolności) do ...
brainwave;brainstorm(Am)
nagłe olśnienie