Level 699 Level 701
Level 700

10486 - 10500


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
state examination
egzamin państwowy
retake
egzamin poprawkowy
resit
egzamin poprawkowy pisemny
specialist in classical studies; classicist
filolog klasyczny (specjalista w dziedzinie filologii klasycznej)
student of classical studies
filolog klasyczny (student filologii klasycznej)
the classics; classical studies
filologia klasyczna (kierunek studiów)
Classical Department; Department of Classical Studies
filologia klasyczna (wydział na uczelni)
application (form)
formularz zgłoszeniowy (podanie o przyjęcie)
duty hours
godziny dyżuru (czas przeznaczony przez pracownika naukowego na konsultacje ze studentami)
group; class
grupa studencka
school/college/university anthem
hymn szkoły/uczelni/uniwersytetu
individual course of studies
indywidualny tok studiów
to go to college
iść na studia
to go to university
iść na uniwersytet
Rector Magnificus
Jego Magnificencja (honorowy tytuł rektora)