Level 695 Level 697
Level 696

10426 - 10440


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
student of Slavic/Slavonic studies
slawista (student slawistyki)
Slavic/ /Slavonic studies
slawistyka (kierunek studiów)
Slavic/ /Slavonic Department; Department of Slavic/Slavonic Studies
slawistyka (wydział na uczelni)
speciality
specjalizacja
to look (sth) up
sprawdzać (coś)
degree
stopień (tytuł naukowy)
mark; grade (Am)
stopień (wynik egzaminu/kolokwium/zaliczenia wyrażony cyfrą lub słownie)
society ; association
stowarzyszenie
student's
studencki
student (of sth)
student (czegoś)
study
studium
symposium
sympozjum
to browse (through sth)
szperać (w czymś)
theatrical
teatralny
volume
tom