Level 68 Level 70
Level 69

1006 - 1020


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
brother/comrade in arms
towarzysz broni
peace treaty
traktat pokojowy
resistance fighter
uczestnik ruchu oporu
About turn!; About face!
W tył zwrot!
to engage in combat
włączyć do walki
war hero /veteran
wojenny bohater/weteran
atomic/nuclear/biological/chemical/nuclear war
wojna atomowa/jądrowa/biologiczna/chemiczna/jądrowa
blitzkrieg
wojna błyskawiczna
civil war
wojna domowa
conventional war
wojna konwencjonalna
crusade
wojna krzyżowa (krucjata)
war for national liberation/independence
wojna narodowowyzwoleńcza/niepodległościowa
guerrilla/trench/total war
wojna partyzancka/pozycyjna
religious/holy war
wojna religijna/święta
to ambush; to entrap
wpędzić w zasadzkę