Level 688 Level 690
Level 689

10321 - 10335


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
engineering
inżynierski
linguistics
językoznawstwo
candidate; applicant
kandydat (osoba ubiegająca się o coś)
department
katedra (ogól pracowników naukowych pracujących pod kierunkiem profesora i stanowiących wydział na uczelni)
chair
katedra(stanowisko profesora stojacego na czele katedry)
head
kierownik (instytutu/katedry/wydziału)
college
kolegium
test
kolokwium
conservatoire; conservatory (Am)
konserwatorium
synopsis
konspekt
consultation
konsultacja
to consult
konsultować
seminar
konwersatorium (forma zajęć studenckich)
(photo)copy
ksero (kopia ksero)
(photocopier
ksero (urządzenie do kopiowania)