Level 680 Level 682
Level 681

10201 - 10215


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
project
zadanie praktyczne do opracowania w grupie
to ask questions
zadawać pytania
to involve the class in the lesson
zainteresować klasę lekcją
extra classes
zajęcia dodatkowe/pozalekcyjne
Put the subject of today's lesson in your notebooks.
Zapiszcie temat dzisiejszej lekcji w zeszytach.
Let's put the subject of today's lesson on the blackboard.
Zapiszmy temat dzisiejszej lekcji na tablicy.
to forget to bring (sth)
zapomnieć (coś) przynieść
to win the authority in (sb's) class
zdobyć autorytet w klasie
to win the pupil's respect
zdobyć szacunek uczniów
parents-teacher meeting
zebranie z rodzicami (wywiadówka)
exercise/practice book
zeszyt ćwiczeń do podręcznika (ćwiczenia)
to clean the blackboard
zetrzeć tablicę
to volunteer
zgłaszać się na ochotnika
pupils' reduced charge/fee
zniżka szkolna (na bilety kolejowe/wstępu/itd.)
to stay in the same class for another year
zostać na drugi rok w tej samej klasie