Level 677 Level 679
Level 678

10156 - 10170


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
grammar/comprehensive school
szkoła ogólnokształcąca (na poziomie gimnazjum)
secondary school; high school (Am)
szkoła ogólnokształcąca (na poziomie szkoły średniej)
state school; public school (Am)
szkoła państwowa
primary school; elementary school (Am)
szkoła podstawowa (podstawówka)
college of further education
szkoła policealna/pomaturalna
church school
szkoła prowadzona przez kościół
private school
szkoła prywatna
preparatory school
szkoła prywatna przygotowująca do najlepszych szkół średnich (dla dzieci w wieku 8-13 lat)
preparatory school (Am)
szkoła prywatna przygotowująca do nauki na studiach
sixth form (college)
szkoła przedmaturalna (dla młodzieży w wieku 16-18 lat)
public school
szkoła publiczna
secondary school; high school (Am)
szkoła średnia
technical school
szkoła techniczna
evening/night school
szkoła wieczorowa
boarding school
szkoła z internatem