Level 673 Level 675
Level 674

10096 - 10110


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to help (sb's) friends to learn
pomagać kolegom w nauce
school accessories
pomoce szkolne
to make a mistake
popełnić błąd
to be skilled in ...
posiadać uzdolnienia do/w dziedzinie
to make a pupil stand in the corner
postawić ucznia do kąta
progress in learning
postępy w nauce
to be able to maintain discipline
potrafić utrzymać dyscyplinę
to repeat a class
powtarzać klasę
level/standard of teaching
poziom nauczania
to be made to stand in the corner
pójść do kąta
homework; home assignment
praca domowa (zadanie domowe)
(class) test
praca klasowa (klasówka/sprawdzian)
classwork
praca w klasie
apprenticeship; training
praktyka uczniowska (przy nauce zawodu)
syllabus
program szkolny