Level 671 Level 673
Level 672

10066 - 10080


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
substitute teacher
nauczyciel na zastępstwie
form teacher
nauczyciel opiekujący się klasą (wychowawca)
lenient/ /strict teacher
nauczyciel pobłażliwy/surowy
demanding teacher
nauczyciel wymagający
dedicated teacher
nauczyciel z powołania
exchange teacher
nauczyciel z wymiany międzyszkolnej
to stay in the same class for another year
nie zdać do następnej klasy
Absent
Nieobecny, (odpowiedź przy czytaniu listy obecności)
to carry a schoolbag
nosić tornister
Present
Obecny, (odpowiedź przy czytaniu listy obecności)
to cover a book
obłożyć książkę
A (mark)
ocena celująca/bardzo dobra
B (mark)
ocena dobra
C (mark)
ocena dostateczna
final mark
ocena końcowa