Level 669 Level 671
Level 670

10036 - 10050


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
lesson hour
godzina lekcyjna
form master
gospodarz klasy
school anthem
hymn szkoły
I'm not prepared today.
Jestem dziś nieprzygotowany.
Here
Jestem, (odpowiedź przy czytaniu listy obecności)
to make a pupil sit in the front row
kazać uczniowi siedzieć w pierwszym rzędzie
class full of activity
klasa bardzo aktywna
classroom
klasa szkolna (pomieszczenie szkolne)
schoolmate
kolega szkolny
classmate
kolega z klasy
board of parents
komitet rodzicielski
Class dismissed.
Koniec lekcji.
Any volunteers?
Kto na ochotnika?
superintendent of schools
kurator oświaty
crammer
kurs przygotowawczy do egzaminów