Level 667 Level 669
Level 668

10006 - 10020


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
notebook
zeszyt
bad (at sth)
zły (z czegoś/w czymś)
school-leaver; graduate (Am)
absolwent szkoły
assembly
apel szkolny
secondary school graduates' ball
bal maturalny
Very good!; Well done!
Bardzo dobrze!
class library box
biblioteczka klasowa
school playing/sports field
boisko szkolne
to participate actively in the life of the school
brać czynny udział w życiu szkoły
schoolhouse
budynek szkoły
to be good/bad at...
być dobrym/złym z.../w...
to be popular with (sb's) pupils
być lubianym przez uczniów
to be in primary/secondary school, class one/two/etc
być w pierwszej/drugiej/itd. klasie szkoły podstawowej/średniej
to be at school age
być w wieku szkolnym
to be a model student
być wzorowym uczniem