Level 666 Level 668
Level 667

9991 - 10005


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
form teacher
wychowawca (nauczyciel opiekujący się klasą)
expulsion
wydalenie (ze szkoły)
to expel
wydalić (ze szkoły)
to swot (sth) up; to swot up (on sth)
wykuć (coś)
to rub out; to erase
wymazać (gumką)
essay; composition
wypracowanie
to honour; to honor (Am)
wyróżnić
award
wyróżnienie (nagroda)
parents-teacher meeting
wywiadówka (zebranie z rodzicami)
advanced
zaawansowany
exercise
zadanie (ćwiczenie)
to pass
zaliczyć (zdać)
to substitute (for sb)
zastępować (kogoś)
to pass
zdać (zaliczyć)
to take in; to collect
zebrać (klasówki/zeszyty/itp.)