Level 663 Level 665
Level 664

9946 - 9960


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to get prepared/ready (for sth)
przygotować się (do czegoś)
example; instance
przykład
recitation
recytacja
to recite
recytować
row
rząd (ławek)
in rows
rzędami
to sit down
siadać
to sneak (on sb);to tell tales (on sb)
skarżyć (na kogoś)
sneak; telltale; tattletale (Am)
skarżypyta
to control; to check
skontrolować (sprawdzić)
laggard; late comer
spóźnialski
(class) test
sprawdzian (klasówka/praca klasowa)
to check; to control
sprawdzić (skontrolować)
to stand
stać
nib
stalówka