Level 662 Level 664
Level 663

9931 - 9945


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
improvement
poprawa {poczynienie postępów w nauce/zachowaniu)
correction
poprawa (zadania/pracy klasowej)
correct
poprawny
progress; headway
postępy (zmiana na lepsze)
revision
powtórka (utrwalenie materiału/lekcji)
to repeat
powtórzyć (po kimś)
to revise
powtórzyć (utrwalić materiał/lekcję)
level
poziom
right
prawidłowy
top boy; A student (Am)
prymus
top girl; A student (Am)
prymuska
subject
przedmiot (szkolny)
to copy
przepisywać
to disturb
przeszkadzać
slide
przeźrocze