Level 654 Level 656
Level 655

9811 - 9825


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
creativity
zdolności twórcze
ill-bred
źle wychowany
to play make believew
bawić się na niby
outdoors; in the open
na wolnym powietrzu (poza pomieszczeniem)
indoors
pod dachem ( pomieszczeniu)
to have/to throw a tantrum
stroić fochy
to cling to (sb's) mummy
trzymać się mamusinej spódnicy
to have a way with children
umieć postępować z dziećmi
school-leaver; graduate (Am)
abiturient
absence
absencja (nieobecność)
school-leaver; graduate (Am)
absolwent
assembly
apel
assembly hall
aula
library
biblioteka
blotting paper
bibuła