Level 645 Level 647
Level 646

9676 - 9690


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to take part in...
wziąć udział w...
hide-and-(go-)-seek
zabawa w chowanego
night life
życie nocne
to be on
być granym/wystawianym/prezentowanym
to be in the public eye
być w centrum zainteresowania
to have(sb's) whack of pleasure; to have a whale of a time
dobrze się zabawić
on the loose
na hulance
live
„na żywo"
Heads or tails?
Orzeł czy reszka? (przy rzucaniu monetą)
stroke of good/bad luck
passa dobra/zła
full house
pełna widownia
indoors
pod dachem (w pomieszczeniu)
to have a night on the tiles
przehulać noc
to dance (sb's) head off
przetańczyć całą noc
to have an evening out
spędzić wieczór poza domem